Genetická vyšetření jako součást prenatální péče

V průběhu těhotenství prochází nastávající maminka celou řadou specializovaných vyšetření, které směřují k diagnostice případných chromozomálních či vývojových vad, odhalí případné rozštěpy či srdeční vady a mnoho dalšího. Jedině při včasné diagnóze je možné postavit se k problému čelem a zaujmout takové stanovisko, které bude výsledkem informovaného rozhodnutí pacienta. U nás provádíme kompletní diagnostiku pomocí ultrazvuku i vyšetření krve či formou biopsie choriové tkáně, zajišťujeme odběry plodové vody, poskytujeme poradenství.

Specializovaná pracoviště v Olomouci a Ostravě – Hrabůvce

Na genetice v Olomouci a v Ostravě – Hrabůvce na Vás čeká špičkově vybavené pracoviště se školeným personálem a příjemným prostředím. Mnoho pacientů https://www.mojemedicina.cz/pro-lekare/praxe/laboratorni-medicina/lekar-je-hostem-v-zivote-pacienta/ se může cítit ve stresu již vlivem lékařského prostředí, u nás se však snažíme veškerou nervozitu a napětí rozptýlit. O průběhu všech vyšetření i o jejich výsledcích naše pacienty dopodrobna informujeme, aby zcela rozuměli všemu potřebnému a byli schopni společně s lékařem rozhodnout o případném dalším léčebném postupu.